Uzmanlar


Psikolojik Danışman

Feyza DOĞRULUK

Öz Geçmiş :

Psikolojik Danışman Feyza Doğruluk,

Lise öğrenimini Piri Reis Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Lisans öğrenimini ise Çukurova Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde tamamlamıştır.

Lisans öğrenimini tamamlarken Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi, Yetişkin Psikiyatri Kliniği, Kasım Sacide Ener Ortaokulu, Emine Sapmaz İlkokulu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Adana Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nde gönüllü stajyer olarak deneyim kazanmıştır. Aynı zamanda Cinsel İstismar Zirvesi, Toplumsal Travma, Bireysel Travma, Toplumsal Cinsiyet ve Kadına Yönelik Şiddet başta olmak üzere birçok seminere katılmıştır. Yine lisans öğrenimi sırasında “Çukurova Üniversitesi Öğrencilerinin Cinsiyete Bağlı Savunma Mekanizmalarını Kullanma Düzeyleri Arasındaki Farkın İncelenmesi” tez çalışmasını gerçekleştirmiştir.  Bunlarla birlikte “Okullarda Sağlıklı Baba-Çocuk İletişimi Eğitimi Kapsamında Benim Babam Projesi (Adana Rotary Kulübü, Sosyal Sorumluluk Projesi)”, “Dezavantajlı Öğrencileri Destekleme Projesi” gibi projelerde yer almıştır.

Doğruluk, lisans öğreniminden itibaren Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Evlilik ve Çift Terapisi Eğitimi, Cinsel Terapi Eğitimi, Boşanma Adaptasyonu ve Terapisi Eğitimi, Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Sağlamlık Program Eğitimi, Oyun Terapisi Eğitimi, Çocuk ve Yetişkinler İçin Psikolojik Testler Eğitimi başta olmak üzere birçok terapi ve uygulama eğitimi almıştır.

Feyza Doğruluk, lisans öğrenimini tamamladıktan sonra Uzman Bilgim Psikolojik Danışmanlık Merkezinde psikoterapist olarak çalışmaya başlamış ve hala devam etmektedir. Aktif olarak çocuk, ergen, yetişkin ve çift terapileri gerçekleştirmektedir.