2018-2019 eğitim-öğretim yılı anaokulu çalışma programı

Uzman Bilgim psikolojik danışmanlık Merkezi 2015 - 2016 eğitim-öğretim yılında çocuklarımızın gelişim süreçlerinin en kritik çağı olan okul öncesi dönemde, çocuk-aile-okul üçgeninin parçalarını en iyi şekilde birleştirerek, sağlıklı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Uzman Bilgim psikolojik danışmanlık merkezi okul öncesi yaşam kalitesini arttırabilmek amacıyla 3 ayrı hedefe yönelik hizmet sunmaktadır.

1- Çocuklara Yönelik Çalışmalar

Çocuğu tanıma programı: Çocuklarımızın ilgi ve yetenekleri, karakteristik özellikleri, güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri, psikoloğun bireysel ve grup çalışmaları ( gözlem, test, oyun vb ) sonucunda değerlendirilip 1. Dönem sonunda raporlanarak velilere gönderilir.

Çocuğu yaş gelişim özelliklerine göre inceleme ve değerlendirme: Her çocuğun ayrı ayrı; psikomotor, bilişsel, duygusal, sosyal, dil ve öz bakım becerileri psikolog tarafından değerlendirilir ve yılsonunda raporlanarak velilere gönderilir.

Olası bir davranış veya uyum probleminin tespit edilmesi, değerlendirme ve takibi: Olası bir davranış veya uyum problemi tespit edilirse, veliye bildirilir. Veliden gelen talep doğrultusunda psikologla özel görüşme yapılarak çocuğun kişilik özelliklerine uygun müdahale programı oluşturulur ve sonrasında problem takip edilir.

2- Ailelere Yönelik Çalışmalar

 • Seminerler: Sene içinde ihtiyaca yönelik olarak şekillenen iki adet seminer düzenlenmektedir.
 • Bültenler: Velilere, sene içinde ihtiyaca yönelik olarak belirlenen aylık bültenler gönderilmektedir.

3- Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar

Hizmet içi eğitimler: İletişim becerileri, problem çözme yöntemleri, çocukların gelişim özellikleri, davranış yerleştirme stratejileri vb. konuları içeren hizmet içi eğitim programı, paylaşım ve vaka toplantıları döneme başlamadan kurum öğretmenlerine verilir.

Uzman Bilgim psikolojik danışmanlık merkezi hedeflediği çalışma programının geçerliliği ve anlamı kuşkusuz ki ailelerin ve kurum çalışanlarının işbirliği ile güçlenecektir. Bu çalışmayla çocukların, aile ve sosyal yaşantılarında, sosyal, duygusal ve davranışsal açıdan olumlu kazanımlar elde etmeleri, aileler ve kurumunuz arasındaki güven ve memnuniyet ilişkisini güçlendirecektir.

SUNULACAK HİZMETLER:

 1. Psikolog haftada bir gün 2 saat sabah 09.30 – 11.30 arasında okul içerisinde bulunacak,
 2. Velilere yılda iki defa iletişim becerileri, gelişim özellikleri, davranış yerleştirme stratejileri vb. konularında seminer verilecek,
 3. Velilere her ay bir konu hakkında aylık bilgilendirme bülteni gönderilecek,
 4. Öğretmenlere 8 – 10 saat aralığında çocukları tanımak, anlamak ve doğru davranmak konularında eğitim verilecek,
 5. Öğretmenler, öğrenci oryantasyonu konusunda bilgilendirilecek,
 6. Öğretmenlerin psikolojik gözlem formlarıyla öğrencilerini değerlendirmeleri istenecek,
 7. Çocukları tanımaya yönelik gözlem yapılacak ve birinci dönem sonunda her çocuğa özgü rapor gönderilecek,
 8. Tuvalet eğitimi verilecek olan çocukların ailelerine, nasıl bir yol izlemeleri gerektiğiyle ilgili ayrıntılı bilgi verilecek,
 9. Çocuklara uygulanacak Ankara Gelişim Tarama Envanteri ile çocukların gelişimleri takip edilip, raporlanacak,
 10. İllkokula başlayacak olan öğrencilerin okula başlamak için hazır olup olmadıkları tespit edilip, edinilen bu bilgilerle rapor hazırlanıp velilere gönderilecek,

VELİLERE GÖNDERİLECEK OLAN BÜLTENLER

 • Eylül 2018 Okula Uyum Süreci
 • Ekim 2018  Okul Öncesi Eğitimin Önemi
 • Kasım 2018  Çocuğuma Sorumluluk Duygusu Vermek İstiyorum ama Nasıl ?
 • Aralık 2018 Eyvah Kardeş Geliyor …
 • Ocak 2019 Her Çocuğa Uygun Gözlem Raporu
 • Şubat 2019 Duygusal Zeka Neden Önemlidir?
 • Mart 2019 Çocuğa Cinsel Eğitim Nasıl Verilmelidir?
 • Nisan 2019 Ölüm Çocuğa Nasıl Anlatılmalıdır?
 • Mayıs 2019 Tuvalet Eğitimi Verilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler,
 • Çocuklarda Oyunun Önemi ve Çocuklarla Oynanabilecek Oyunlar
 • Haziran 2019 Ankara Gelişim Tarama Envanteri Raporu ( 0 – 60 ay ),
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Raporu ( 60 – 72 ay )

Kurumlara verilecek olan hizmet Eylül 15 itibariyle başlayıp, Haziran 15 itibariyle son bulacaktır.

Scroll to top