ilk Seans (Degerlendirme Görüsmesi)
İlk seans, bir değerlendirme görüşmesidir ve ücretlidir. Bu seansta kişinin yaşadığı sorunun ne olduğu, sorunun kaynakları, psikiyatrik ve medikal durumlar, kullandığımız psikoterapi yöntemlerinin kişinin sorununa uygunluğu ve olası psikoterapi planı değerlendirilir. Görüşmenin sonunda ortaya çıkan değerlendirme kişiyle paylaşılır, buna göre terapi planı ve gelecek görüşmeler birlikte kararlaştırılır.

Psikoterapi Planı
Psikoterapi planı, kişinin kendine özgü sorunlarına, ihtiyaçlarına, beklentilerine, taleplerine ve kişilik özelliklerine göre şekillendirilir. Ancak yine de genel bir terapi süreci üç aşamadan oluşur.

İlk aşama, kişinin yaşamında bir kriz veya acil çözüm bekleyen bir konu olduğu durumlarda, bu durumların çözülmesi ya da kontrol altına alınmasıdır. Bu nedenle öncelikle 'Krize Müdahale, Problem Çözme ve Başa Çıkma Stratejileri' gibi müdahalelerle başlanır.

İkinci aşama, kişinin yaşadığı sorunun altında yatan 'duygu, düşünce ve davranış' şekillerinin tespit edilmesi aşamasıdır. Bu aşamada, kişinin işine yaramayan, işlevlerini bozan, olumsuz duygular ortaya çıkaran, kontrolü yitirmesine neden olan ya da gelişiminin önünde engel teşkin eden düşünme yapılarını keşfetmesine çalışılır. Daha sonra 'bilişsel yeniden yapılandırma' teknikleriyle kişinin daha rasyonel, işlevsel ve gerçekçi düşünme tarzı geliştirmesi üzerinde durulur. Kişinin kendisi için dezavantajlı düşünme tarzının değiştirilmesi, kişinin daha sağlıklı duygusal tepkiler yaşamasına ve daha işlevsel davranışlar sergilemesine yol açar. Bu aşamada genellikle 'Bilişsel Davranışçı Terapi' yönteminden faydalanılır.

Üçüncü aşamada, kişinin işlevsel olmayan 'duygu, düşünce ve davranış' tarzının altında yatan kişilik yapıları (şemalar, dinamikler) ele alınır. Bu aşamada amaç, kişinin sahip olduğu şemalarını tespit etmesi, bu şemalarla başa çıkmak için kullandığı stratejileri saptaması ve bunların yaşadığı sorundaki payını keşfetmesidir. Bu sürecin ilerleyen aşamalarında şemaların kökenleri olan erken çocukluk yaşantıları yeniden ele alınır, bu yaşantı anılarının ve şemaların terapi sürecinde sağlıklı olarak düzeltilebileceği yaşantısal çalışmalar yapılır. Bu aşamada, uzmanımızın eğitimine göre 'Şema Terapi' ya da 'Psikodinamik Terapi' yöntemleri kullanılmaktadır.

 

Scroll to top