HİZMETLER | Cinsel Terapi


Cinsel Terapi

Merkezimizde, 12-18 yaş grubu gençlere yönelik, ergenlik döneminin doğal özelliklerine bağlı yaşanan sorunları çözmeye yardımcı, bireysel beceri ve özgüven geliştirici, aile ve akran ilişkilerini düzenleyici, okul performanslarını destekleyici, öncelikle ergen ve ailesi, gerekli durumlarda sosyal çevre ve okul işbirliği sağlanarak bireysel, aile ve grup odaklı hizmetler sunulmaktadır.

Ergen Çalışma Alanlarımız

 • Depresyon
 • Sosyal Fobi ve Çekingenlik
 • Korku ve Kaçınmalar
 • Öfkeli ve Saldırgan Tutumlar
 • Boşanma, Ebeveyn Kaybı ve Diğer Travmatik Yaşam Olayları
 • Kardeş ve Akran Kıskançlığı
 • Uyku, Yeme Sorunları
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Parmak emme – Tırnak Yeme
 • Ergen ve Aile İletişim Sorunları
 • Beden İmajı ile İlgili Sorunlar
 • Ergenlik ve Ergenlikte Cinsel Sorunlar
 • Kaygı ve Takıntılar
 • Sınav ve Performans Kaygısı
 • Dikkat Dağınıklığı
 • Verimli Ders Çalışma