BİZ KİMİZ ?


showcase image

UZMAN BİLGİM

Uzman Bilgim Psikolojik Danışmanlık Merkezi, bireylere, ailelere, çiftlere ve kurumlara eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermekte, psikolojik danışmanlıkla ilgili projeler geliştirmekte, halk sağlığı ve sosyal sorumluluk alanlarında hizmetler vermektedir. Adana İl Emniyet Müdürlüğü, Botaş Bölge Müdürlüğü, Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Adana Büyük Şehir Belediyesi ve anaokullarında psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir.

Uzman Bilgim Psikolojik Danışmanlık Merkezi, 2011 yılından bu yana, geniş uzman kadrosu ile alanlarında uzman dokuz psikolog ile hizmet vermeye devam etmektedir.


Temel psikolojik rahatsızlıklar;

 • Depresyon,
 • Panik Atak,
 • Kaygı Bozuklukları,
 • Fobiler (kedi, köpek, asansör, köprü, hastalık ve diğer fobiler)
 • Sosyal Fobi,
 • Obsesif Kompülsif Bozukluk,
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu,
 • Yeme Bozuklukları (anoreksia nervoza, bulimia nervoza, obesite),
 • Cinsel İşlev Bozuklukları,
 • Somatizasyon ve Psikosomatik bozukluklar,
 • Kişilik Sorunları...
 • Hayat sorunları;
 • Sevgili ve eşle yaşanan ilişki sorunları, çatışma, uyumsuzluk,
 • Kayıp, ayrılık, terkedilme, aldatılma,
 • Boşanma, boşanma süreciyle başa çıkma, boşanma sonrası uyum,
 • İlişkilerde güvensizlik, şüphecilik, kıskançlık,
 • İş hayatında kaygı, stres, rekabet, çatışmalar, tükenme,
 • Okul sorunları, çalışma motivasyonsuzluğu, ders başarısı,
 • Sınav kaygısı, üniversite sınavında performans kaygısı, kaygıyla başa çıkma,
 • Genel mutsuzluk, melankoli, yabancılaşma ve yalnızlık,
 • Hayatın sorumluluklarına karşı endişe, kaygı, panik, huzursuzluk,
 • Sosyal izolasyon, ilişkilerde tatminsizlik, yüzeysellik,
 • Takıntılı düşünceler, zihin doluluğu, dikkat sorunları, unutkanlık...
 • Kendimizle ilgili memnuniyetsizlikler:
 • Kendine güvensizlik, yetersizlik, eksiklik duyguları
 • Kendini beğenmeme, kendini kusurlu görme,
 • Kendini eleştirme, suçlama, cezalandırma,
 • Değersizlik, önemsizlik, sevilmezlik duyguları,
 • Başkalarına muhtaç olma, bağımlılık, yalnız yapamama,
 • Karşılanamayan sevilme, aşık olunma, değer verilme ihtiyacı,
 • Kendini feda etme, hep ötekini düşünme, diğergamlık,
 • Spontan ve doğal olamama, kendini bırakamama,
 • Başkalarına güvenememe, şüphecilik, bağlanamama,
 • Cinsellikle ilgili sorunlar,
 • Karamsarlık, kötümserlik...

Merkezimizde psikologlarımız tarafından gerekli görüldüğünde, psikolojik sorunların analizi için bir takım test ve ölçekler uygulanmaktadır. Bunlardan bazıları;

Çocuk ve Ergen Departmanımızda uygulanan testler;

 • Wisc-R Zeka Testi ; 6-16 yaş arası çocuk ve ergenlere uygulanan bir zeka testidir.
 • Denver II Gelişim Tarama Testi ; 0-6 yaş arası çocuklara uygulanan bir gelişim testidir.
 • Agte Gelişim Tarama Envanteri ; 0-6 yaş arası çocuklar için uygulanan bir gelişim ölçeğidir.
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Goodenough Bir Adam Çiz
 • Frostig Görsel İdrak Gelişme Testi

CAS (Cognitif Assesment System) ; 5-17 yaş arası çocuk ve ergenlerin bilişsel işlemlerdeki yeterliliği ve düzeyini belirler. Ayrıca Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun Değerlendirilmesinde, Öğrenme Güçlüğünün Değerlendirilmesinde, Zihinsel Engelli Çocukların Değerlendirilmesinde, Ciddi Duygusal Bozuklukları Olanların Değerlendirilmesinde, Planlama Problemi Olanların Belirlenmesinde, Üstün Zekalı Çocukların Değerlendirilmesinde ve Başarının Önceden Kestirilmesinde uygulanmaktadır.
CAT (Çocuklar için Algı Testi); 3-10 yaş arası çocuklara uygulanır. Çocukların aile ile ilişkileri, sosyal ilişkileri, duygusal durumları hakkında bilgi verir.

Yetişkin Departmanımızda uygulanan testler;

 • Rorshach Kişilik Testi
 • T.A.T Testi
 • MMPI Kişilik Testi
 • Beck Depresyon Ölçeği
 • SA-45 Sorun Tarama Listesi