Adana ilinde bulunan psikolojik danışmanlık merkezimizde, çiftler arasındaki iletişim çatışmalarını gidermek, ailenin karşılaştığı yaşam olayları neticesinde bozulan dengeleri yeniden düzenlemek, krizlerin ve geçiş dönemlerinin sorunsuz bir şekilde atlatılmasına destek olmak, çiftlere ve ailenin tüm üyelerine ortak sorun çözme konusunda danışmanlık yapmak, aile içi iletişim, empati ve karar alma becerilerini geliştirmek alanlarında danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Merkezimize aile veya çift olarak başvurulan her türlü sorun, eşlerin ortak sorunu olarak ele alınır ve yansız, yargısız bir tutumla değerlendirilir. Terapist, terapiye katılan eşlerin çalışmaya gönüllü olarak katıldıklarını teyit eder ve eşler arasında, terapinin amaçları konusunda görüş birliğini sağlar. Bu şekilde, sorunun çözümüne odaklanılır ve eşlerin çözümde eşit rol ve sorumluluk alması hedeflenir.

Scroll to top