Geçen makalemizde (link) psikolog nedir konumuzu ele almıştık.Bu yazımızda psikolog ne iş yapar konusunu ele alıyoruz.Bu alanlara maddeleyerek değiniyoruz.Psikologların ne iş yaptığı hakkında genel bir bilgiyi aşağıdaki maddelerden edinebilirsiniz.

Psikologlar Ne iş Yapar

- İnsan ve hayvanlarda davranış biçimlerini inceler ve sebeplerini araştırırlar.

- İnsanların düşünce biçimlerini, duygusal değişimleri ve bunların kaynaklarını inceler, bu konularda araştırmalar yürütür.

- Çeşitli kişilik, zeka, yetenek, davranış, tutum ölçekleri kullanarak sorunun olası kaynağı, türü ve şiddeti hakkında nesnel bilgiler edinmeye çalışır.

- Ruhsal sorunlar yaşayan kişilerle görüşmeler yapar, bu görüşmeler neticesinde sorunun altta yatan sebeplerine dair hipotezler oluşturur.

- Belirlenmiş olan hipotezler çerçevesinde, almış olduğu terapi eğitimlerinin tekniklerini kullanarak tedavi planı oluşturur.

- İnsanların hayatlarını olumsuz etkileyen, duygusal kaosların altında yatan fiziksel, çevresel ve kişisel faktörleri araştırır ve bu çarpık, işlevsiz düşünce ve davranışları değiştirmek için teknikleri danışanlar ile paylaşır.

- Kişilere sorunları hakkında farkındalık kazandırmayı amaçlar.

- Gündelik sorunlarla, iş, aile ve diğer çevresel problemlerle başa çıkabilme yollarını danışanlar ile paylaşır. Kişiye özel sorun çözme becerilerini geliştirmede insanlara destek verir.

- İnsanları psikoloji ve ruhsal hastalıklar açısından bilgilendirmek için eğitimler ve seminerler düzenler…

Tabi bu listeyi uzatarak özel alanlarda çalışan psikolog alanları da vardır çok geniş bir yelpazeye sahip olduğunu belirtmekte de fayda var.

Scroll to top