TEMATİK ALGI TESTİ (TAT) EĞİTİMİ


EĞİTMEN: Prof.Dr. Tevfika İKİZ TUNABOYLU veya Yrd.Doç.Dr. Bengi PİRİM DÜŞGÖR

Projektif testler eğitimini Paris V Üniversitesi (La Sorbonne) Projektif Testler Yetişkin-Ergen Bölümü’nde tamamlamıştır.

AMAÇ: Projektif testlerin en önemlilerinden biri olarak görülen TAT testi klinikte her zaman Rorschach testi ile birlikte verilmiş ve tamamlayıcı bir rol almıştır. Rorschach testinin; kendilik algısı, kimlik yapılanması gibi alanlarda yetkin bir bilgi sunduğunu bilmekteyiz. TAT testi de tamamlayıcı yanı ile nesne ilişkilerine gönderme yapan bir test olarak Rorschach ile beraber verildiğinde testi uyguladığımız kişi hakkında kapsamlı ve zengin bilgiler sunmaktadır.

Eğitimin ilk aşamasında TAT testinin uygulanışı, kartların gizil ve görünür içerikleri, yanıtların kodlanması anlatılacak, ikinci aşamada vaka örnekleri ve çeşitli patolojilere ait protokollerle grup süpervizyonları yapılacaktır.

 

Scroll to top